Aanpak

Kennismaking/Intake
Een training wordt goed voorbereid door een uitgebreid intakegesprek met de verantwoordelijke manager. Indien nodig vinden aanvullendegesprekken met betrokken personen plaats voor een volledige voorbereiding.

Opdrachtvaststelling
Er is overeenstemming over de specifieke thema's van de individuele mensen en van het team. De opdrachtformulering wordt vastgelegd en maakt onderdeel uit van de opdrachtovereenkomst.

Tussenevaluatie
Indien van toepassing vanwege de voorziene doorlooptijd. In dit tweegesprek wordt vastgesteld hoe de voortgang is geweest op de doelstellingen in de opdrachtformulering.

Eindevaluatie
Na afronding van het gehele trainigstraject wordt een eindevaluatie gedaan. Hierin wordt door u aangegeven hoe, en in welke mate de eindresulaten zijn gerealiseerd. Tevens wordt ingegaan op de factoren die sterk van invloed zijn geweest op de te behalen eindresultaten.

 

Bestanden
KleurigKrachtige aanpak